№ 37 от 02.07.2019 г.
Татарстан РеспубликасыТүбән Камамуниципаль районы ТүбәнУратма авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 гыйнварындагы 1 номерлы карары белән расланган күчемсез милек объектларын аадреслар бирү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару буенча муниципаль хезмәт...

Скачать