01.07. дән 20.07. кадәр хуҗалык кенәгәсенә теркәу өчен шәһси хуҗалыклардагы мал санын исәкә алу оештырыла. Мал санында үзгәрешләр булган очракта авыл җирлегенә хәбәр туегез сорала.

Аралашу өчен телефон 33-17-25